Договор оферты

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 1. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
  Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Турагенту та розміщенийв мережі Інтернет за адресою https://stodorog.com.ua/, за допомогою якого забезпечується вибір та здійснення бронювання турпродукту, та придбання подарункового сертифікату на туристичні послуги.
  Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Турагентом і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.
  Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражають намір скористатися веб-сайтом Турагента для оформлення його послуг.
  Агент (турагент) ,Туроператор, Турпродукт, Турист в даному договорі розуміються у значенні, викладеному в Законі України «Про туризм».
  Агент (турагент) ,Туроператор, Турист – надалі іменуються Сторони.
  Подарунковий сертифікат на туристичні послуги – матеріальний носій чи електронний лист встановленого зразка, який підтверджує право покупця або пред’явника сертифікату обміняти його в ПП «Сто Доріг» на послугу рівну номінальній вартості Сертифікату, за цінами, що діють на момент пред’явлення, чи на послугу вартість якої перевищує номінальну вартість Сертифікату з доплатою, за цінами, що діють на момент пред’явлення.
  Платник, Клієнт – юридична або повнолітня фізична особа, що виконує юридичні дії щодо придбання туристичного продукту від імені та за дорученням подорожуючих осіб.
  Ціна туристичного продукту (вартість) – спеціальна пропозиція Туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших тому числі і рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні Турпродукту. До цієї суми можуть бути включені вартість послуг, які надає туроператор, транспортні компанії, страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні-інформаційні послуги з підбору Туру які Туристу надає безпосередньо Турагент.
  Транзитні кошти – такі грошові кошти, що сплачені Туристом Туроператору через Турагента, які не є доходом та власністю Турагента.
 2. Обов’язки сторін:
  Турагент несе відповідальність:
  — За коректне і своєчасне бронювання у Туроператора замовленого Клієнтом туру.
  — За своєчасну оплату Туроператору коштів, отриманих від Клієнта.
  — Відповідальність за своєчасне інформування Клієнта про будь-які можливі зміни в замовленому турі.
  — За своєчасну виписку всіх документів і передачу їх Клієнту.
  — За виконання замовлених додаткових послуг.
  Турагент не несе відповідальність:
  — У разі неспроможності Клієнта скористатися турпакетом у зв’язку зі змінами його планів з причин, які знаходяться поза сферою впливу Турагента.
  — У разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як: затримка і перенесення рейсів, технічні поломки та механічні пошкодження літаків, закриття аеропортів, викликаних екстремальними погодними умовами, страйками, війнами і т.д., а також іншими незалежними від Турагента причинами.
  — За неможливість скористатися турпакетом, якщо паспорт Клієнта виявився недійсним або неправильно оформленими. Якщо Клієнт не встиг його отримати до моменту виїзду, або не встиг отримати необхідну візу для поїздки в країну відпочинку.
  — За будь-які медичні витрати, які виникли в результаті хвороби або нещасних випадків, покриття яких не забезпечується страховим полісом.
  — За зміну, перенесення або затримку часу вильоту авіарейсів в межах доби.
  — За оптимізацію польотної програми туроператорами.
  — За неможливість використати Турпакет у разі відсутності необхідних документів для виїзду за кордон з неповнолітньою дитиною
  Клієнт (платник, турист) несе відповідальність:
  — за своєчасне надання фотокопій закордонних паспортів для здійснення бронювання туру.
  — За наявність усіх документів, необхідних для подорожі за кордон України (Закордонний паспорт, страховка, віза та інші дозволи), відсутність яких може перешкодити Клієнту скористатися замовленим турпакетом.
  — Клієнт самостійно несе всі витрати в зв’язку з його депортацією з зарубіжної держави через відсутність у нього необхідних для перебування на території цієї країни документів.
 3. Бронювання турпакету і оплата коштів
  — Бронювання туру у Туроператора проводиться тільки після отримання передоплати від Клієнта та введення паспортних даних туристів.
  —Передоплата здійснюється методом перерахування коштів на банківські рахунки Турагента, чи пред’явлення подарункового сертифіката, якщо його номінальна вартість є не меншою за необхідну суму передплати, за цінами, що діють на момент пред’явлення. У разі не підтвердження туру Туроператором Турагент зобов‘язується повернути отримані за бронювання кошти на вимогу Туриста, згідно листа про повернення не використаних коштів у банківський час.
  — Після підтвердження туру Клієнт повинен сплатити залишок суми протягом 24-х годин, але не пізніше, ніж за добу до початку туру. Якщо клієнт відмовляється від туру після підтвердження туру туроператором — передоплата не повертається.
 4. Скасування бронювання турпакетів і повернення коштів
  Якщо Клієнт не зробив повну оплату за Турпакет, або в разі відмови від виконання даного Договору Турист сплачує Туроператору через Турагента штраф в наступних розмірах:
  — за відмову від туру в терміни за 45 діб до початку поїздки — 30% загальної вартості туристичних послуг;
  — за відмову від туру в терміни 45-25 днів до початку поїздки — 60% загальної вартості туристичних послуг;
  — за відмову від туру в терміни 25-14 днів до початку поїздки — 90% загальної вартості туристичних послуг;
  — за відмову від туру в терміни 14-1 день до початку поїздки — 100% загальної вартості туристичних послуг;
  — при відмові від туру, який припадає на високий сезон (новорічні свята, травневі свята і т.д.) — 100% вартості туристичних послуг;
  — при відмові від Турпродукту заброньованого у Туроператора AnexTour – 100% вартості туристичних послуг.
  — при відмові від замовлення за «раннього бронювання» — 100% вартості туристичних послуг;
  Розміри витрат можуть бути змінені. Розмір виплат, які зобов’язаний сплатити Турист, залежить від домовленостей Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений не такий розмір виплат, як передбачений умовами даного договору, Турист зобов’язаний оплатити зазначені суми, які визначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору. Для з’ясування розміру можливих витрат Турист має право здійснювати запити Турагенту.
 5. Акцептування договору
  5.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги бронювання, Подарунковий сертифікат на туристичні послуги, або Туристичні послуги з формулюванням «за туристичні послуги згідно рахунку» у підставі платежу, що свідчить про беззаперечне прийняття Платником (Клієнтом) та туристами від імені яких здійснюється платіж умов цього Договору публічної оферти.
  5.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Турагентом передоплати від Замовника за Туристичні послуги та послуги бронювання, що свідчить про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
  5.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Турагентом умовах з оплати замовлених Послуг.
  5.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
  Після підписання Договору на Туристичне обслуговування останній має вищу силу над цим Договором оферти.
 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
  6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов’язань Сторонами, в межах поточного року.
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  7.1. Укладаючи цей Договір, Турист підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
  7.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору-оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.
  7.3.Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору-оферти і виконується на підставі письмового (на папері) заяви Туриста. В такому випадку, договір оферти розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Туриста.
  7.4. Крім цього, укладенням цього договору-оферти, Турист підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ПП «Сто Доріг» з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
  7.5. Турист також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Туриста, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Туриста, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Туристу відомий і зрозумілий.
 8. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:

ФОП Найчук О.Л.
ІПН2558002020
М.Черкаси вул.Хрещатик 200
Р/р UA34 305299 00000 26000011603314

в ПАТ КБ Приватбанк МФО 354347
Тел.096-213-50-91